Řezání Sváření Lití železa Roxory Sváření

Převodní tabulky jakostí materiálů a vlastnosti ocelí.

č. Německo Česka republika USA  
mat. DIN ČSN AISI/SAE  
         
    10 000   Neušlechtilá ocel, používaná ve stavu tepelně nezpracovaném. Obvyklá jakost na součásti, které se nedimenzují podle výpočtu z pevnostních hodnot a nemají nosné svary.
    10 004   Neušlechtilá ocel. Obvyklá jakost na součásti, které se nedimenzují podle výpočtu z pevnostních hodnot a nemají nosné svary. Svařitelnost dobrá.
    10 216   Ocel pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost dobrá.
    10 338   Ocel pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost obtížná.
    10 370   Neušlechtilá ocel, obvyklých jakostí. Vhodná na konstrukce a součásti bez nosných svarů ke všeobecnému použití. Svařitelnost dobrá.
    10 425   Ocel pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost zaručená.
    10 500   Ocel dobře tvárná za tepla, obtížně za studena. Na kolejnice pro důlní a polní dráhy. Svařitelnost obtížná.
    10 650 (VN 41 0650)   Ocel pro železnice a jmenovité použití. Vhodná pro výrobu jeřábových a důlních kolejnic. Svařitelnost obtížná.
    10 750   Ocel na kolejnice (jeřábové, žlábkové, důlní a polní).
    10S20 (1.0721) dle EN 10087   Nelegovaná jakostní ocel, automatová s minimálním obsahem síry 0,1 %, k cementování. Pro předvýrobky, tyče a dráty válcované za tepla. Použití pro automobilový průmysl a stavbu přístrojů.
1.0332 St14   1008  
1.1121 Ck10 12 010 1010 Ocel vhodná k chemicko - tepelnému zpracování. Pro cementování s menší pevností v jádře po kalení, k lisování za studena, tyče, tlusté i tenké plechy, pásy a pruhy, dráty, výkovky. Svařitelnost zaručená (v závislosti na druhu a rozměrech polotovaru).
1.0721 10S20 11 110 1108 Ocel automatová. Ocel je velmi dobře obrobitelná, vhodná pro tyče tažené za studena na součásti vyráběné na rychlořezných automatech (šrouby, matice).
1.0401 C15   1015 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná pro cementování. Pro všeobecné technické použití, na lesklé ocelové výrobky a dále pak na rovné tažené, loupané a broušené tyče. Na strojní součásti např. páky, klouby, pouzdra, čepy, válečky, vřetena, ozubená kola a podobné části. Svařitelnost - vhodná ke svařování.
1.0402 C22 12 024 1020 Ocel vhodná k chemicko - tepelnému zpracování. Na málo namáhané větší strojní části, na součásti silničních motorových vozidel určené k cementování s vyšší pevností v jádře po kalení, např. méně namáhaná ozubená kola, vačkové hřídele, vložky, řetězová kola, pouzdra, vodítka apod. Svařitelnost zaručená (podle druhu a rozměru polotovaru).
1.1141 Ck15 12 020 1015 Konstrukční ocel k chemicko-tepelnému zpracování, cementování. Ocel se střední pevností v jádře po kalení. Na méně namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel určené k cementování se střední pevností v jádře po kalení např.. méně namáhaná ozubená kola, vačkové hřídele, vložky, řetězová kola, pouzdra, vodítka apod. Záchytné zvony a trny pro naftový průmysl. Ve stavu žíhaném na háky jeřábů, výtahů apod. Součásti k cementování lisované z plechu. Ocel není vhodná ke galvanickému pokovování. Svařitelnost zaručená (podle druhu a rozměru polotovaru).
1.0036 USt37-3 11 373   Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti vhodná ke svařování. Součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, i tavně svařované, namáhané staticky i mírně dynamicky. Vtokové objekty vodních turbín, výtoky, hradidlové tabule, stavidla, méně namáhaná svařovaná potrubí a odbočnice, jezové konstrukce. Dna plochá, klenutá a lemovaná, vysokotlaká. Vhodná ke svařování.
1.0715 9SMn28 11 109 1213 Ocel automatová. Ocel je velmi dobře obrobitelná a drsnost ploch po obrobení je dobrá. Výrobky válcované za tepla se používají pouze k tažení za studena nebo ve šroubárnách k výrobě spojovacích součástí.
1.0718 9SMnPb28   12L3  
1.0501 C35 12 040 1035 Konstrukční ocel nelegovaná, jakostní, k zušlechťování. Ocel je vhodná na hřídele stabilních spalovacích motorů a čerpadel, hřídele těžních strojů, předlohové a klikové hřídele, věnce těžních strojů, transmisní hřídele, sloupy a válce lisů, tvarová tělesa, čepy, kolíky, tlačítka, rozpěrná pouzdra, destičky, šoupátka, čelisti, šrouby, pístnice, ojnice, kované svorníky tlakových nádob, závěsy pružin, ruční a nožní páky, součásti řízení, táhla, jeřábové háky, rotory pro turbogenerátory, strojní součásti k zušlechtění, tažená ocel na zušlechtěné šrouby, drát na lana, šrouby a matice pro vyšší teploty, apod. Svařitelnost obtížná.
1.0503 C45 12 050 1045 Konstrukční ocel nelegovaná k zušlechťování, povrchovému kalení a pro velké výkovky. Uklidněná ocel vhodná na hřídele těžních strojů, turbokompresorů, karuselů apod., na větší ozubená kola, šneky, ozubené věnce, rotory šroubových kompresorů, ojnice, pístnice, vřetena, plunžry lisů, písty kompresorů, čepy, šrouby, stavěcí rouby, dopravní válečky, vodící čepy, lamely spojek, kladičky, lůžka, páky, zarážky, kolíky, různé spojovací součásti, posouvací vidlice, držáky, unášeče satelitů, vahadla, západky, kované svorníky tlakových nádob, upínací a stavebnicové části nástrojů, vrtací tyče, frézovací trny. Svařitelnost obtížná.
1.1158 Ck25   1025  
1.1183 Ck35   1035 Nelegovaná uhlíková ocel k zušlechťování. Na součásti z oceli s vyšší čistotou pro vyšší zatížení ve strojírenství a dopravní technice, lesklé ocelové výrobky, rovné tažené, loupané a broušené tyče.
1.1191 Ck45   1045 Ocel nelegovaná, uhlíková, k zušlechťování. Dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko. Pro válcované a kované předvýrobky (bramy, bloky, sochory), za tepla válcované dráty, za tepla válcované (kované) tyče kruhové, čtvercové, ploché a 6hranné, široká ocel, plechy a pásy, bezešvé trubky, volné a zápustkové výkovky. Na středně zatěžované strojní součásti z oceli se zvýšenou čistotou ve strojírenství a dopravní technice. Svařitelnost - svařitelná za dodržení podmínek pro odporové svařování na tupo.
1.1213 Ck53 12 051 1050 Ocel vhodná k zušlechťování. Na hřídele, vřetena, pístnice, brzdové páky, držáky, konzole, pro výrobu patentovaného drátu apod. Svařitelnost obtížná.
I.15 15Mo3 15 020 ASTMA204GrA  
I.23 16Mo5   4520  
1.0050 St50-2 11 500   Neušlechtilá konstrukční ocel, obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Částečně lisovatelná ocel vhodná na strojní součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost, jako hřídele, ozubená kola, strojní součásti soustružené, čepy, kolíky, držáky, podložky, kryty, víka, příruby, pouzdra, kroužky, objímky, základové desky, vodítka, upínací desky, příložky, šrouby, matice, montážní páky, třmeny, kladky, bubny, hrdla, přípojky apod. Kovové součásti tepelných energetických zařízení. Méně namáhaná nekalená ozubená kola. Svařitelnost obtížná.
I.42 16CrMo4      
I.37 16CrMo44   A387Gr.12Cl.  
I.62 12CrMo195      
1.0060 St60-2 11 600   Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Vhodná na strojní součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Součásti vystavené velkému měrnému tlaku. Hřídele, osy, ozubená kola, řetězová kola, páky, čepy, pístnice, kolíky, podpěry, držátka, objímky, šrouby a matice, klíny, pera, kluzné kameny, ozubené hřebeny, kladky, spojky, segmenty a vložky axiálních ložisek, distanční kroužky, různé upínací elementy, tělesa fréz apod. Pásy a pruhy ke tvarování ohybem.
1.0535 C55 12 060 1055 Konstrukční ocel nelegovaná, jakostní k zušlechťování. Uklidněná ocel vhodná na hřídele turbokompresorů, karuselů, zalomené a jiné hřídele, ozubená kola a věnce, plunžry lisů, pístnice, vřetena, čepy, lamely, spojky, pojistky, západky, držáky, šrouby, páky, destičky abnormálních řetězů, různé spojovací součásti apod. Pružiny, konstrukční elementy lisovacího nářadí. Na méně namáhané hřídele silničních vozidel. Na součásti strojů, které mají vzdorovat opotřebení (ozubené věnce, vřetena vrtaček). Svařitelnost obtížná.
1.0601 C60 12 061 1060 Konstrukční ocel nelegovaná, jakostní k zušlechťování. Uklidněná ocel vhodná na klikové a výstředníkové hřídele, osy, ozubená kola a pastorky, čepy, kuželky, šrouby a matice, vřetena soustruhů, válce pro válcovací stolice, plunžry lisů, táhlové háky, vodící šrouby, páky, objímky, pojistné kroužky, západky, kolíky, tlakové kroužky, opěrné desky, podpěry, zarážky, třecí kroužky, brzdné klíče, pevné a pohyblivé části lanovek, vodící kameny, kladky přítlačné, klíny a pera, pouzdra do brzd, lamely karuselů, mačety, třecí kroužky, kalené šrouby a matice, pásnice kloubových řetězů, apod. pružiny. Součásti k zušlechťování. Upínací a stavebnicové části nástrojů. Svařitelnost obtížná.
1.1203 Ck55   1055 Ocel nelegovaná, uhlíková, k zušlechťování. Dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko. Pro válcované a kované předvýrobky (bramy, bloky, sochory), za tepla válcované dráty, za tepla válcované (kované) tyče kruhové, čtvercové, ploché a 6hranné, široká ocel, plechy a pásy, bezešvé trubky, volné a zápustkové výkovky. Na zatěžované strojní součásti a méně zatěžované listové pružiny z oceli se zvýšenou čistotou. Svařitelnost - svařitelná za dodržení podmínek pro odporové svařování na tupo.
1.1221 Ck60   1060 Ocel nelegovaná, uhlíková, k zušlechťování. Pro válcované a kované předvýrobky (bramy, bloky, sochory), za tepla válcované dráty, za tepla válcované (kované) tyče kruhové, čtvercové, ploché a 6hranné, široká ocel, plechy a pásy, bezešvé trubky, volné a zápustkové výkovky, lesklé ocelové výrobky, rovné tažené, loupané a broušené tyče. Na vysoce namáhané strojní součásti z oceli s vyšším stupněm čistoty ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Svařitelnost - svařitelná za dodržení podmínek pro odporové svařování na tupo.
1.1545 C1051      
1.1545 C105W1      
1.0070 St70-2 11 700   Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Vhodná na strojní součásti s větší odolností proti namáhání a odolností proti opotřebení, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Výkovky a výlisky s velkou tvrdostí, bez tepelného zpracování. Pásy a pruhy válcované za studena na destičky Gallových řetězů. Držáky soustružnických nožů.
I.38 49CrMo4 15 268    
I.61 42CrV6      
I.01 51CrMoV4      
    11 375   Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti vhodná ke svařování. Součásti konstrukcí a strojů středních tlouštěk tavně svařované, namáhané staticky i dynamicky. Součásti vyráběné z plechů, podélně svařovaných dutých profilů a součásti kované pro tepelná energetická zařízení a tlakové nádoby pracující s omezeným přetlakem a teplotou do 300 °C. Vtokové objekty vodních turbín, spirální skříně vodních turbín, vrata plavidlových komor, klapky uzávěrů, svařované kulové uzávěry apod. Spojky a podvozky vagónů.
    11 320   Ocel nelegovaná, uhlíková. Vhodná k tažení a tváření za studena, k mírnému nebo hlubokému tažení, tvárná za studena i za tepla, k objemovému tváření, vhodná pro žárové pokovování a smaltování, profily L,U, Z C, uzavřené: čtvercové, obdélníkové, L a T. Svařitelnost dobrá až zaručená všemi postupy v závislosti na druhu polotovaru.
    11 321   Ocel nelegovaná, jakostní, vhodná k tváření (válcování) za studena, k středně hlubokému tažení, lakování, pokovování v tavenině, potisku a smaltování - jen u neuklidněné oceli. Svařitelnost zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru.
    11 343   Neušlechtilá konstrukční ocel. Vhodná na součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, tavně svařované namáhané staticky, popř. i mírně dynamicky. Drobné lisované výrobky jako přezky, stavební a nábytkové kování, přídržky, pravítka, žaluzie apod. Různé tvářené a svařované součásti, vložky, třmeny, rozpěrky, závlačky, oka, páky, rukojeti, čepy, svorníky, držáky apod. Trubky pro všeobecné účely. Vhodná ke svařování.
    11 353   Ocel jednoúčelová k výrobě bezešvých trubek, vhodná na trubkové konstrukce staticky namáhaných součástí (i svařované), potrubí pro vedení oleje, nafty, vody, páry, vzduchu, plynu, na spojovací součásti potrubí apod. Svařitelnost zaručená v závislosti na tloušťce polotovaru.
    11 366   Ocel nízkouhlíková, neušlechtilá, nelegovaná, vhodná pro vyšší teploty a žáropevná. Pro svařované součásti vyrobené z plechů a výkovků, pro tepelná energetická zařízení a na tlakové nádoby. Svařitelnost zaručená (v závislosti na druhu, tloušťce, příp. průměru polotovaru).
    11 503   Nelegovaná konstrukční jemnozrnná jakostní ocel pro snížené atmosférické teploty pod -20 °C vhodná ke svařování. Součásti zařízení pracujících při teplotách +400 °C až -50 °C vyrobených z plechů se zaručenou hodnotou zkoušky rázem v ohybu až do -50 °C
    11 523   Nelegovaná konstrukční jemnozrnná jakostní ocel vhodná ke svařování. Mostní a jiné svařované konstrukce, ohýbané profily, svařované konstrukce z dutých profilů a součásti strojů, automobilů, motocyklů a jízdních kol. Součásti tepelných energetických zařízení a součásti tlakových nádob vyrobených z tyčí.
    11 800   Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti, uhlíková. Na strojní součásti s požadovanou větší tvrdostí, popř. s větší odolností proti opotřebení a k výrobě kovaných koulí do mlecích mlýnů. Na tvarové pružiny a destičky kloubových řetězů.
    11 901   Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti, uhlíková, pro jmenovité použití, odolná proti otěru a opotřebení. Na kované koule kulových mlýnů, předvalky a tyče válcované za tepla.
    12 021   Ocel konstrukční, ušlechtilá, uhlíková, žáropevná se zaručenou minimální hodnotou meze kluzu za vyšších teplot. Vhodná na součásti tepelných energetických zařízení, tlakových nádob, chemických zařízení, potrubí. Svařitelnost zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru.
    12 022   Ocel konstrukční, ušlechtilá, uhlíková, žáropevná se zaručenou minimální hodnotou meze kluzu za vyšších teplot. Vhodná na součásti tepelných energetických zařízení, tlakových nádob, chemických zařízení, potrubí. Svařitelnost zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru.
    12 041   Ocel vhodná k zušlechťování. Na malé i velké hřídele (výkovky), čepy, šrouby a jiné spojovací součásti, stavěcí šrouby, zarážky, západky, kolíky, vřetena, táhla, pístnice, plunžry, písty kompresorů, ojnice, vahadla, vidlice, pružiny a pružící součásti vyráběné z pásů. Svařitelnost obtížná.
         
         
č. Německo Česka republika USA  
mat. DIN ČSN AISI/SAE  

Nízkolegovaná ocel, litá ocel, snadno obrobitelná ocel

I.67 100Cr6   L3  
I.10 115CrV3   L2  
I.41 51CrV4      
I.19 105WCr6      
I.19 105WCr6      
I.42 45WCrV7   S1  
I.50 60WCrV7 19 733 S1  
I.13 55NiCrMoV6   L6  
I.21 50NiCr13      
I.62 75CrMoNiW67      
I.42 90MnCrV8 19 313 O2  
I.05 100Cr6 14 109 52100 Ocel chromová, na valivá ložiska. Ocel je dobře tvárná za tepla a obrobitelná. Vhodná pro výrobu ložiskových kuliček do Ø 25 mm, válečků a kuželíků do Ø 18 mm a kroužků valivých ložisek do tloušťky stěny 16 mm.
I.22 14Ni6   ASTMA350LF5  
I.32 14NiCr10   3415  
I.52 14NiCr14 16 420 3415,331 Ocel Ni-Cr k cementování. Tvárnost za tepla dobrá, v žíhaném stavu dobře obrobitelná. Vhodná na velmi namáhané strojní součásti, určené k cementování s vysokou pevností a houževnatostí v jádře, např. hřídele, drážkové hřídele, ozubená kola.
I.11 36CrNiMo4   9840  
I.23 21NiCrMo2   8620  
I.46 40NiCrMo22   8740  
I.82 35CrNiMo6   4340  
I.87 17CrNiMo6 16 326    
I.57 14NiCrMo34      
I.33 34Cr4 14 141 5132  
I.35 41Cr4 14 140 5140  
I.45 42Cr4 14 140 5140 Ocel chromová, k zušlechťování. Tvárnost za tepla dobrá a obrobitelnost po žíhání dobrá, s dobrou prokalitelností do průměru 40 mm. Používá se na středně namáhané součásti leteckých motorů, na součásti motorových vozidel a motorů, více namáhané díly menších průřezů, které je třeba zušlechtit na vyšší pevnost. Svařitelnost obtížná.
I.31 16MnCr5 14 220 5115 Ocel Mn-Cr k cementování a ke kyanování. Ocel je dobře tvářitelná za tepla, po žíhání na měkko i za studena, se zaručeným rozmezím prokalitelnosti. Je dobře obrobitelná - pro hladké obrábění se doporučuje ocel zušlechtěná na pevnost 690 - 880 MPa. Je vhodná pro strojní součásti pro zušlechtění do Ø 35 mm, k cementování s velmi tvrdou cementovanou vrstvou s velkou pevností v jádře (hřídele, ozubená kola, vačkové hřídele, zdviháky ventilů, pístní čepy, zubové spojky), pro sériovou výrobu strojních součástí za předpokladu dodržení téže technologie tepelného zpracování také u odběratele. Svařitelnost dobrá.
I.76 55Cr3 14 262 5155  
I.18 25CrMo4   4130  
I.20 34CrMo4 15 131 4137,4135 Ocel Cr-Mo k zušlechťování. Ocel je dobře tvářitelná za tepla a dobře obrobitelná. Je vhodná na strojní součásti vystavené vyšším teplotám.
    14 223   Ocel Mn-Cr k cementování, jemnozrnná s titanem. Na výrobu strojních součástí určených k cementování, např. ozubená kola, hřídele, čepy apod.
    14 224   Ocel Cr-Mn-B k cementování. Vhodná pro výrobu značně namáhaných, cementovaných součástí s vysokou pevností v jádře po kalení (ozubená kola, čepy apod.). Pro obrábění se doporučuje ocel ve stavu žíhaném na měkko, výkovky izotermicky žíhané a/nebo normalizačně žíhané nebo popouštěné.
    14 230   Ocel Mn-Cr-B k zušlechťování. Tvárnost za tepla dobrá a ve stavu žíhaném dobře obrobitelná. Vhodná pro značně namáhané součásti menších průřezů (do Ø 60 mm), ve stavu zušlechtěném.
    14 240   Ocel Mn-Cr k zušlechťování pro velké výkovky. Tvárnost a obrobitelnost dobrá. Na středně namáhané součásti, např. klikové hřídele, hřídele řetězových kol, ojnice, čepy, nápravy kolejových a jiných vozidel, šrouby, apod. Svařitelnost obtížná.
    14 260   Ocel Si-Cr na pružiny. Vhodná na zvláště namáhané pružiny pro automobily a železniční vozy, na rovinné součásti vyžadující odolnost proti opotřebení, jako vyložení skluzů, obložení aktivních částí stavebních a zemědělských strojů. Tepelně a mechanicky zpracované plechy mají vysokou pevnost, tvrdost a otěruvzdornost, obrobitelnost a tvarovatelnost je však obtížná. Svařitelnost obtížná.
    15 124   Ocel Cr-Mo k chemicko-tepelnému zpracování. Ocel je dobře tvárná za tepla, dobře obrobitelná. Užívá se na velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem, s vyšší pevností a houževnatostí v jádře, jako např. pastorky, talířová kola, ozubená kola převodových skříní, drážkové hřídele, kardanovy kříže, kola diferenciálů, zvlášť namáhané čepy, hřídele hnacích kol vozidel, kladky apod. Používá se též pro výrobu přídavných materiálů pro svařování. Vhodná ke svařování běžnými postupy (podle rozměru polotovaru).
         
         
č. Německo Česka republika USA  
mat. DIN ČSN AISI/SAE  

Nelegovaná ocel, litá ocel, snadno obrobitelná ocel

I.23 41CrMo4   4140,4142  
I.25 42CrMo4 15 142 4140 Ocel Cr-Mo k zušlechťování a k povrchovému kalení, pro velké výkovky. Ocel je dobře tvářitelná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Je vhodná pro povrchové kalení. Tvrdost povrchově kalené vrstvy závisí na způsobu kalení, rozměru a geometrickém tvaru součásti a je cca 54 - 60 HRC. Užívá se na velmi namáhané součásti strojní a součásti silničních motorových vozidel (hřídele a spojovací součásti).
I.62 15CrMo5      
I.35 13CrMo44   ASTMA182  
I.61 32CrMo12 15 432    
I.80 10CrMo910 15 313 ASTMA182F.22  
I.15 14MoV63 15 128   Ocel Cr-Mo-V jakostní, pro vyšší teploty a žáropevná. Vhodná na součásti energetických a chemických zařízení pracujících při teplotách do 580 °C. Svařitelnost zaručená podmíněná.
I.59 50CrV4 15 260 6150 Ocel Mn-Cr k zušlechťování. Je dobře tvárná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Vhodná pro velmi namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel, čepy, pružiny, hřídele a vřetena, poloosy a pístnice. Svařitelnost obtížná.
I.59 50CrV4   6150  
I.01 100Cr2   E50100  
I.10 36NiCr6 16 240 3135 Ocel Ni-Cr k zušlechťování. Ocel je dobře tvárná za tepla, dobře obrobitelná, vhodná na namáhané strojní součásti, u nichž se při střední pevnosti žádají vyšší plastické hodnoty, a pro velké výkovky. Optimální průměr nebo tloušťka zušlechtění je cca 65 mm. Pro výrobu předvalků, výkovků ocelových volných a tyčí za tepla válcovaných.
I.36 36NiCr10   3435  
I.33 24CrMoV55 15 236    
I.55 GS-45CrMoV104      
I.70 21CrMoV511      
I.09 41CrAlMo7 15 340    
I.23 39CrMoV139      
I.11 40CrMnMo7 19 520    
I.82 X50CrMnNiNbN219      
I.64 35NiCr18      
    15 217   Ocel nízkolegovaná, typu Cr-Ni-Cu-P, pro speciální použití. Vhodná ke tváření za tepla i studena. Pro stavební a strojní konstrukce umístěné v nechráněném stavu, ve venkovním prostředí. V atmosférách venkovských, městských a málo znečištěných průmyslových (do Ø hodnoty znečištění 90 mg SO2.m-2) lze použít pro konstrukce s dlouhou životností. Svařitelnost zaručená podmíněná.
    15 230   Ocel Cr-V k zušlechťování, k povrchovému kalení, pro velké výkovky. Ocel je za tepla dobře tvárná, ve stavu žíhaném na měkko je dobře obrobitelná. Je vhodná na velmi namáhané strojní součásti s vysokou pevností a pro velké výkovky, na zušlechtěné strojní části a části nitridované (ozubená kola). Svařitelnost dobrá (podle druhu a rozměrů polotovaru).
    15 231   Ocel Mn-Cr-V k zušlechťování. Je dobře tvárná a obrobitelná za tepla. Optimální Ø (tloušťka) zušlechtění je 50 mm. Užívá se na namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel s vysokou pevností, na středně namáhané součásti větších průřezů (nad 50 mm). Svařitelnost zaručená podmíněná.
    15 240   Ocel Mn-Cr-V k zušlechťování. Je dobře tvárná za tepla, v žíhaném stavu dobře obrobitelná. Vhodná pro středně namáhané strojní součásti a součásti silničních motorových vozidel, střední pevnosti po zušlechtění, s dobrou tažností a houževnatostí.
    15 241   Ocel Cr-V k zušlechťování a k povrchovému kalení. Je dobře tvářitelná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Je vhodná pro výrobu součástí strojů a silničních motorových vozidel, u nichž se žádá velká pevnost a dostatečná tažnost, např. ozubená kola, hřídele kol, talířová kola, torzní tyče.
    15 260   Ocel Mn-Cr k zušlechťování. Je dobře tvárná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Vhodná pro velmi namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel, čepy, pružiny, hřídele a vřetena, poloosy a pístnice. Svařitelnost obtížná.
    15 320   Ocel Cr-Mo-V nízkolegovaná, bainitická, vhodná pro vyšší teploty a žáropevná. Pro velké výkovky - dobře tvářitelná a obrobitelná, odolná proti korozi v prostředí: vodíku za vysokého tlaku do teploty cca 320 °C a vodní páry do teploty cca 600 °C. Zejména na spojovací součásti energetických a chemických zařízení, rotory parních turbín, hřídele a kotouče oběžných kol kompresorů. Svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev na teplotu 350 - 400 °C).
    16 420   Ocel Ni-Cr k cementování. Tvárnost za tepla dobrá, v žíhaném stavu dobře obrobitelná. Vhodná na velmi namáhané strojní součásti, určené k cementování s vysokou pevností a houževnatostí v jádře, např. hřídele, drážkové hřídele, ozubená kola.
    19 312   Ocel uhlíková, nízkolegovaná Mn-V , nástrojová. Dobrá odolnost proti opotřebení, tvárnost za tepla a obrobitelnost po žíhání dobrá. Na nástroje pro stříhání za studena: nástroje lisů (průstřižnice, průstřižníky, jež vyžadují velmi dobrou stálost rozměrů při tepelném zpracování), nože nůžek pro stříhání materiálů menších tlouštěk, talířové a kotoučové nože na papír, apod. Nástroje pro tváření za studena: nástroje na ohýbání, zakružování, tažení, ražení materiálů malých tlouštěk. Formy: malé pro tváření plastických hmot a pryže, méně namáhané formy pro tváření práškových hmot. Měřidla: všeho druhu, šablony. Nástroje ruční: závitníky, závitnice, závitové čelisti, nastavitelné výstružníky. Svařitelnost obtížná.
    19 421   Ocel Cr-V, nízkolegovaná, nástrojová pro práci za studena. Dobrá houževnatost, obtížnější tvárnost za tepla, dobrá obrobitelnost. Nástroje řezné: vrtáky, výstružníky, závitníky pro menší řezné rychlosti. Nástroje pro stříhání za studena: jednoduché nástroje na prostřihování materiálů menších tlouštěk, pomocné části nástrojů a forem pro stříhání za studena (vyhazovače, kolíky apod.). Nástroje pro tváření: jednoduché a velké nástroje na tažení, velké průvlaky. Nástroje ruční: závitové nástroje, výstružníky, záhlubníky, zubní vrtáky. Svařitelnost obtížná.
    19 452   Ocel nízkolegovaná Si-Cr, ušlechtilá, nástrojová, pro práci za studena. Ocel se střední prokalitelností v oleji (cca 40 mm v celém průřezu), velmi dobrá houževnatost při poměrně vysoké tvrdosti, dobrá odolnost proti dynamickému střídavému namáhání a namáhání údery, velmi dobrá pružnost a odolnost proti opotřebení (i ve stavu tepelně nezpracovaném), dobrá tvárnost za tepla a obrobitelnost v žíhaném stavu. Pro polotovary: tyče válcované / kované za tepla (kruhové, čtvercové, ploché, 6hranné, 8hranné), broušené, výkovky (kruhové, čtvercové, ploché), plechy válcované za tepla. Odolnost proti korozi malá. Svařitelnost obtížná. Na nástroje pro stříhání za studena: přestřihovací, prostřihovací, ostřihovací a děrovací (cca do 15 mm), nože nůžek na stříhání materiálu větších tlouštěk. Na nástroje řezné: na obrábění dřeva (hoblovací nože, frézy, vrtáky, dlabací řetězy). Na nástroje ruční: ruční a pneumatické sekáče, šroubováky, klíče. Na nástroje upínací: pružné upínací nářadí (kleštiny, upínací trny a pouzdra). Na formy: vyhazovače, závitové kolíky pro tváření plastických hmot, formy (desky) na lisování cihel a šamotového zboží. Nástroje na drcení a mletí: menší kladiva a čelisti drtičů.
         
         
č. Německo Česka republika USA  
mat. DIN ČSN AISI/SAE

 

Vysokolegovaná ocel, litá ocel

I.43 X38CrMoV51 19 552 H11 Ocel Cr-Mo-Si-V ke kalení - na formy, nástroje pro tváření a stříhání za tepla. Hloubka zakalení do hloubky asi 150 mm v celém průřezu při kalení na vzduchu nebo do oleje. Tvárnost za tepla a obrobitelnost ve stavu žíhaném na měkko dobrá. Na formy k tlakovému lití slitin hliníku a velké série odlitků slitin ze zinku a hořčíku. Na velmi namáhané nástroje pro průtlačné lisování neželezných kovů, nástroje pro stříhání za tepla, nože nůžek, prostřihovací trny, ostřihovací matrice atp.
I.44 X40CrMoV51 19 554 H13  
I.79 X155CrVMo121   D2  
I.36 X210CrW12 19 437    
I.81 X30WCrV93 19 721 H21  
I.01 X165CrMoV12 19 572    
I.06 X37CrMoW51   H12  
I.62 X8Ni9   ASTMA353  
I.80 12Ni19   2515  
I.02 S12-1-4-5 19 858    
I.07 S10-4-3-10 19 861    
I.43 S6-5-2-5   T15  
I.46 S7-4-2-5 19 851 M35  
I.47 S2-10-1-8   M41  
I.49 S2-9-2-8   M42  
I.43 S6-5-2 19 830 M35  
    19 191   Ocel uhlíková, nástrojová, houževnatá. Vysoká tvrdost zákalné vrstvy, vysoká houževnatost, zvlášť dobrá necitlivost na kalící trhliny, dobrá tvárnost za tepla a dobrá obrobitelnost v žíhaném stavu. Malé, tvarově jednoduché a méně namáhané nástroje pro ražení, tažení, přetváření, protlačování, tlačení a stříhání za studena, pomocné kalené součásti protlačovacích nástrojů a forem, kovátka pro rotační kování, malé - jednoduché nebo skládané formy pro tváření plastických hmot a pryže, nástroje k obrábění dřeva, ruční značkovací razidla, čelisti nůžek, převodové štípací kleště, břity vah, upínací nářadí. Svařitelnost špatná.
    19 221   Ocel uhlíková, nástrojová, houževnatá. Velmi vysoká tvrdost zákalné vrstvy, dobrá houževnatost, zvlášť dobrá necitlivost na kalící trhliny, poněkud obtížnější tvárnost za tepla, dobrá obrobitelnost v žíhaném stavu. Ruční a méně namáhaní strojní závitové nástroje, výstružníky, frézy a vrtáky, chirurgické nástroje, nástroje pro hodináře a rytce, malé tvarově jednoduché a méně namáhané nástroje pro stříhání, přetváření, tažení a ražení za studena, čelisti pro výrobu hřebíků, zahradnické nože a nůžky, malé válečkové kalibry, měřící doteky a drátky - na závity, odpichy, hloubkoměry, kružítka, rýsovací jehly, mikrometry. Svařitelnost špatná.
         
         
č. Německo Česka republika USA  
mat. DIN ČSN AISI/SAE  

Nerezová ocel, litá ocel

I.00 X6Cr13 17 020 403  
I.01 X6Cr14      
I.02 X6CrAl13 17 125 405  
I.06 (G-)X10Cr13 17 021 SUS410 Ocel korozivzdorná, žáruvzdorná, chromová. Ocel je dobře tvárná za tepla, v žíhaném i zušlechtěném stavu dobře obrobitelná. Vhodná pro výrobu zařízení pracujících s parami nebo kapalinami. Pro výrobu tyčí broušených, loupaných a leštěných, plechů, bezešvých trubek, výkovků. Odolává korozi vzduchem, parou i vodou. V zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu některým slabým organickým kyselinám za studena. Odolnost vůči korozi se zvyšuje leštěním. Ve stavu žíhaném poměrně dobře odolává žáru do 800 °C. Svařitelnost zaručená podmíněná. Před svařováním se doporučuje předehřev na teplotu 200 - 300 °C. Technologii svařování a druh přídavného materiálu nutno volit s přihlédnutím ke tvaru svařence, agresivitě pracovního média a k tepelnému zpracování materiálu celého zařízení.
I.16 X8Cr17 17 040 430 Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je poloferitická, feromagnetická. Je dobře tvářitelná za tepla i za studena, dobře obrobitelná. Vhodná pro tenké i tlusté plechy. Pro mírně namáhaná zařízení, vystavená působení páry, vody, v pasivním stavu za studena na nádrže kolon a výměníků ve výrobě kyseliny dusičné, na svařované součásti chemických aparatur. Lze ji použít k výrobě svařovaných trubek pro atmosférické prostředí. Dále je vhodná pro výrobu spotřebního zboží, kuchyňského zařízení, pro použití v dopravě a v architektuře, na zdravotnická a chirurgická zařízení, na zařízení, jež jsou ve styku s potravinami, na jídelní příbory. Svařitelnost dobrá. Ocel je náchylná na zhrubnutí zrna v oblasti ovlivněné teplem a citlivá na vrubové účinky vzhledem na vysokou přechodovou teplotu. Před svařováním je potřebný předehřev na teplotu 150 - 300 °C.
I.21 X20Cr13 17 022 420 Ocel korozivzdorná, chromová. Vhodná pro plechy, tyče loupané, broušené nebo leštěné, výkovky. Ocel odolává v zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu za studena některým slabým organickým kyselinám. Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním. Ocel má poměrně dobrou odolnost proti opalu. Je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Je vhodná pro výrobu zařízení, která pracují se vzduchem, parou nebo vodou. Svařitelnost dobrá (údaj o svařitelnosti platí jen při obsahu uhlíku do 0,20 %).
I.27 G-X20Cr14 422 906    
I.86 G-X120Cr29      
I.04 X12CrMoS17   430F  
I.13 X6CrMo17   434  
I.40 G-X40CrNi274      
I.17 X2CrNiMoSi195   S31500  
I.20 X20CrMo13      
I.24 X10CrA113   405  
I.42 X10CrA118   430  
I.62 X10CrA124   446  
I.34 X46Cr13 17 029   Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je kalitelná, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Používá se v kaleném stavu na součásti a výrobky, jež mají být tvrdé nebo odolávat opotřebení (s tvrdostí nad 52 HRC), např. strojní, kuchyňské, stolní a kapesní nože, nůžky, chirurgické nástroje, měřidla, pánve, a břity vah. Oceli se nedoporučuje používat ve stavu žíhaném, v němž má nižší korozní odolnost. Další vlastnosti: ocel v kaleném stavu s kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a slabým organickým kyselinám lépe než ocel 17 023. Odolnost proti korozi se zvyšuje dokonalým vyleštěním povrchu. Ocel není vhodná pro svařování.
I.57 X20CrNi17   431  
I.25 X105CrMo17      
I.34     13.8PH  
I.40 X4CrNiCuNb164   15.5PH  
I.42 X5CrNiCuNb174   17.4PH  
         
         
č. Německo Česka republika USA  
mat. DIN ČSN AISI/SAE  

Austenitická nerezová ocel

I.01 X5CrNi189 17 240 304 Ocel Cr-Ni austenitická, nestabilizovaná, korozivzdorná. Vhodná pro plechy, tyče a bezešvé trubky. Pro stavbu chemických zařízení včetně tlakových nádob podle ČSN 69 0010. Vhodná pro prostředí oxidační povahy, pro silné anorganické kyseliny (např. sírová) jen při velmi nízkých koncentracích a v oblasti kolem normálních teplot. Je vhodná pro slabé organické kyseliny do středních koncentrací a středních teplot při současném provzdušnění. Lze ji použít též pro prostředí, kde je koroze zanedbatelná, ale vyžaduje se vysoká čistota produktu (farmaceutický, potravinářský průmysl) a na součástky zimotvorných zařízení mimo použití v prostředí solanky. Svařitelnost zaručená. Ocel je odolná proti mezikrystalové korozi u svařených plechů do tloušťky asi 6 mm.
I.10 X12CrNi177   301  
I.11 X2CrNiN1810   304LN  
I.12 G-X10CrNi188 422 931    
I.50 X5CrNi189   304  
I.62 X2CrNiN234   S32304  
I.01 X5CrNiMo17122 17 346 316  
I.04 X2CrNiMo1810      
I.10 G-X10CrNiMo189 422 942    
I.29 X2CrNiMoN17133 17 360 316LN  
I.35 X2CrNiMo18143 17 350 316L  
I.36 X5CrNiMo17133 17 352 316  
I.38 X2CrNiMo18164   317L  
I.00 G-X7NiCrMoCuNb2520 422 958    
I.41 X10CrNiMoTi1810 17 247 321  
I.50 X10CrNiNb   347  
I.52 G-X7CrNiNb189 422 933    
I.71 X10CrNiMoTi1810 17 347 316Ti  
I.83 X10CrNiMoNb1812   318  
I.85 G-X7CrNiMoCuNb1818      
I.28 X15CrNiSi2012 17 251 309 Ocel Cr-Ni-Si austenitická, žáruvzdorná v oxidačním prostředí do 1000 °C. Dobře tvářitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Vhodná pro použití na žáruvzdorné zařízení a nářadí pro průmysl keramický, sklářský, pro kalírny, žíhárny, tepelnou techniku, nosné a manipulační elementy pro smaltování, žáruvzdorné díly parních kotlů. V rozmezí teplot 650 - 850 °C ocel křehne. Svařitelnost zaručená.
I.45 X12CrNi2521 17 255 310S Ocel Cr-Ni austenitická, žáruvzdorná v oxidačním prostředí 900 - 1100 °C. Nesnáší uhličité a sirné prostředí. Dobře tvářitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Vhodná pro použití na vysoce tepelně i mechanicky namáhané součásti průmyslových pecí jako jsou mufle žíhacích pecí, komory, rošty, poklopy a nosné elementy, kalírny. Vhodná pro parní kotle, pouzdra termočlánků a sklářské formy a také pro mořírny neželezných kovů (z důvodu kyselinovzdornosti). Svařitelnost zaručená.
    17 246   Ocel Cr-Ni-Ti austenitická, žáruvzdorná a korozivzdorná. Vhodná na tyče, plechy, pásy a pruhy, svařované trubky a dráty. Ocel s dobrou odolností proti atmosférickým vlivům a vodám, kyselině dusičné vyjma koncentrované za varu, velmi zředěné kyselině sírové a některým silnějším kyselinám organickým (např. octové a citrónové) za přístupu vzduchu. Odolnost proti korozi klesá tvářením za studena. Dokonalejší úpravou povrchu se odolnost proti korozi zvyšuje. Odolnost proti mezikrystalové korozi se nezaručuje. Ocel dobře odolává opalu v oxidujícím prostředí, které neobsahuje síru. Za přítomnosti síry v oxidujících spalinách se životnost snižuje. Pro nauhličující sirné prostředí se ocel nedoporučuje. Je určena jako korozivzdorná pro použití při teplotách do 400 °C, jako žáruvzdorná do teploty 850 °C . V rozmezí teplot 600 - 800 °C může ocel zkřehnout. Vhodná pro svařování.
    17 248   Ocel Cr-Ni-Ti austenitická, stabilizovaná, korozivzdorná. Ocel je vhodná pro stavbu chemických zařízení vč. tlakových nádob. Je vhodná pro prostředí oxidační povahy, pro silné anorganické kyseliny (např. sírovou) jen při velmi nízkých koncentracích a v oblasti kolem normálních teplot. Je vhodná pro slabé organické kyseliny do středních koncentrací a středních teplot při současném provzdušnění. Také vhodná pro prostředí kde koroze je zanedbatelná, ale vyžaduje se vysoká čistota produktu (farmacie, potravinářství). Svařitelnost zaručená.
    17 253   Ocel Cr-Ni austenitická, žáruvzdorná. Tvářitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Je vhodná pro výrobu žáruvzdorných součástí průmyslových zařízení, nosné a manipulační elementy pro smaltování, pro kalírny, žíhárny, topné odporové dráty apod. Svařitelnost dobrá.
    17 348   Ocel Cr-Ni-Mo-Ti austenitická, stabilizovaná titanem a korozivzdorná v celém rozsahu kritických teplot. Vhodná pro stavbu chemických zařízení vč. tlakových nádob - požaduje-li se vyšší korozní odolnost v aktivním stavu a méně legovaná ocel 17 347 již nevyhovuje. Ocel je vhodná zvláště pro neoxidační prostředí obsahující silné organické (mravenčí, octovou) a silné anorganické (sírovou, fosforečnou) kyseliny, při nižších koncentracích až do středních teplot. Svařitelnost zaručená (podmínky svařování se stanoví zvláštním technologickým předpisem s ohledem na podmínky použití svařence).
    17 349   Ocel Cr-Ni-Mo austenitická, korozivzdorná. Ocel s velmi nízkým obsahem uhlíku a se zaručenou odolností proti mezikrystalové korozi. Vhodná pro tyče, tenké i tlusté plechy a bezešvé trubky. Je vhodná pro stavbu chemických zařízení včetně tlakových nádob podle ČSN 69 0010. Ocel je vhodná hlavně pro neoxidační prostředí obsahující silné organické (mravenčí, octová) a silné anorganické (sírová, fosforečná) kyseliny při nižších koncentracích až do středních teplot. V podmínkách, které vyvolávají mezikrystalovou korozi je odolná včetně svarových spojů při dlouhodobém působení zvýšených teplot do 350 °C. Svařitelnost zaručená.
    17 022   Ocel korozivzdorná, chromová. Vhodná pro plechy, tyče loupané, broušené nebo leštěné, výkovky. Ocel odolává v zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu za studena některým slabým organickým kyselinám. Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním. Ocel má poměrně dobrou odolnost proti opalu. Je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Je vhodná pro výrobu zařízení, která pracují se vzduchem, parou nebo vodou. Svařitelnost dobrá (údaj o svařitelnosti platí jen při obsahu uhlíku do 0,20 %).
    17 023   Ocel korozivzdorná, chromová. Vhodná pro plechy, tyče loupané, broušené nebo leštěné, výkovky. Ocel odolává v kaleném nebo zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu za studena některým slabým organickým kyselinám. Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním povrchu. V zušlechtěném stavu je nižší než u oceli 17 022. Je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Ve stavu kaleném se používá na nástroje a v kaleném nebo zušlechtěném stavu na konstrukční součásti, u nichž se při zvýšené pevnosti požaduje odolnost proti korozi v prostředí vzduchu, páry a vody (např. armatury). Svařitelnost obtížná (svařování této oceli se nedoporučuje).
    17 024   Ocel korozivzdorná, chromová. Vhodná pro plechy, pásy, tyče a výkovky. Ocel odolává v kaleném stavu s kovově lesklým povrchem rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu za studena některým slabým organickým kyselinám. Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním. Ocel je dobře tvárná za tepla a v žíhaném stavu je dobře obrobitelná. Ve stavu kaleném je vhodná na nástroje, měřidla a nerezavějící součásti, odolné proti otěru. Není vhodná ke svařování.
    17 027   Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je kalitelná, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Užívá se jí v zušlechtěném stavu na součásti a armatury, pracující v prostředí páry, vody a kapalin, které nejsou podstatně agresivnější než voda, např. lopatky oběžných kol kompresorů, ventilové kroužky, písty, sedla, šrouby a matice. Oceli se nedoporučuje používat ve stavu žíhaném, v němž má nižší korozní odolnost. Svařitelnost obtížná.
         
         
č. Německo Česka republika USA  
mat. DIN ČSN AISI/SAE  

Austenitická/feritická nerezová ocel (duplexní)

I.60 X8CrNiMo275   S32900  
I.62 X2CrNiMoN2253      
I.21 X20CrNiSi254      
I.23 G-X40CrNiSi274      
    17 041   Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je poloferitická, feromagnetická. Vhodná pro tyče, plechy a bezešvé trubky. Je dobře tvárná za tepla, za studena je dobře obrobitelná. Odolává žáru (obvykle v žíhaném stavu) do teploty 800 °C, je vhodná k povrchovému hliníkování. Pohliníkovaná odolává žáru do teploty 950 °C. S kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a slabým organickým kyselinám. Je použitelná na součásti klidně a mírně namáhané, které mají odolávat rezivění. Je vhodná na různá kuchyňská zařízení, lze ji použít na trubky předehřívačů vzduchu, na rekuperátory a ochranné trubky termočlánků. Svařitelnost dobrá. Před svařováním je nutný předehřev na teplotu asi 150 °C. Okolí svarů je i po vyžíhání náchylné k trhlinám následkem zhrubnutí zrna.
  &nb
© 2023 AG METALL s.r.o.